Leren & Ontwikkelen

 • Kwaliteitspaspoort
 • Bevoegd- en bekwaamheden (voorbehouden handelingen)
  o.a. registreren, signaleren & stuurinformatie
 • Opleiding- activiteiten- of cursuskalender
 • In- en uitschrijven cursus
 • Opleidingen inclusief diploma's onderhouden
 • Evalueren (enquêtes)
 • Leertraject op maat voor de verschillende productielijnen
  inclusief examen
 • Opleidingsaanvraag (inclusief budget)
 • Opleidings-, naslagbibliotheek
 • Portfolio onderhouden
 • Reflecteren 
 • Stuurinformatie 

In- door- & uitstroom

 • Instroom (MSS & HRSS) 
 • Doorstroom (ESS, MSS & HRSS)
 • Uitstroom (ESS, MSS & HRSS)

Verzuim & Verlof

 • Verzuim incl Wet Verbetering Poortwachter
 • Zwanger- en bevallingsverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Onbetaald verlof 

Intranet

 • Vragen, Wensen, Klachten & Incidenten volgsystemen
 • Huisstijl / Look & Feel
 • Nieuws
 • Wie is Wie 
 • Documentmanagement 

Werving & Selectie

Mobiliteit & Vitaliteit

 • Diverse mobiliteitsportalen
 • Vitaliteitsportaal 
 • Functiehuistraject
 • Herplaatsing
 • Intermezzo's / Klussen
 • Intakes 

Gesprekkencyclus

 • 360 graden feedback
 • Jaargesprekken
 • Functioneringsgesprekken
 • POP / STARR gesprekken 

HR processen

 • Declareren (inclusief steekproeven)
 • HR Webshop
 • OR Verkiezingen
 • Managementinformatie

Zorg specifieke inrichting

 • Zelfsturing 
 • Infectiepreventie
 • Voorbehouden handelingen
 • Prikaccidenten
 • Infectiepreventie (hepatitis B, MRSA enz.)
 • Ervaring inrichting zelfsturing